11-10-27 E. A. Poe litter

Shotoko Nashira’s Boy O Boy (TOS b 32) x Nashira’s Samsara (TOS a 32)

Nashira’s Ulalume “Lumi”, female, brown sepia (natural solid)

facebook